แบบลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุดรธานี

สำหรับประชาชนก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โปรดรายงานตามความเป็นจริงและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

Your register data.

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการเดินทาง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ที่จะไปพักภายใน 14 วัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลตรวจสอบอาการเบื้องต้น

คลิ๊กที่รายการด้านล่าง เมื่อท่านมีอาการเหล่านี้หรือเคยมีมาก่อนภายในสองสัปดาห์ก่อนมาถึงอุดรธานี
Please select item if you have had any of the following symptoms within two weeks before arrival.

  *** คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อแสดงรายการ